Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Uudistunet Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018. Viimeisin muutos 6.11.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Uudistunet Oy, Kiveriönkatu 44, 15200 Lahti, Y-tunnus: 103 2912-5

www.uudistunet.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eero Grönroos, eero.gronroos(at)uudistunet.fi, 0407636048

3. Rekisterin nimi

Uudistunet Oy:n asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän rekisterin tarkoituksena on parantaa asiakaspalveluamme, tukea markkinointiamme ja helpottaa yhteydenpitoa. Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään. Jos käyttäjä luovuttaa meille tietoja, käytämme niitä vain ilmoitettuihin toimintoihin.

5. Rekisterin tietosisältö

Yritys:

• Yrityksen nimi • Yrityksen sähköpostiosoite • Yrityksen puhelinnumero • Yrityksen postiosoite • Yrityksen Y-tunnus • Yrityksen toimiala • Tiedot yrityksen tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

Henkilö:

• Henkilön nimi • Henkilön sähköpostiosoite • Henkilön puhelinnumero • Henkilön titteli

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä sen työn aikana, mikä tehdään mahdollisen asiakassuhteen luomiseksi. Tietoja voidaan kerätä lisäksi väestörekisteristä sekä muista kolmansien

osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös messujen, erilaisten verkostoitumis- ja markkinointitapahtumien sekä koulutustapahtumien yhteydessä.

Evästeet:

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet voivat sisältää myös käyttäjän yksityistietoja, kuten yhteystiedot.

Uudistunet Oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä ainoastaan Google Analyticsin kautta. Käyttäjä voi halutessaan jättää yhteydenottopyynnön verkkosivuilla. Yhteydenottopyyntöä tehdessä käyttäjä antaa suostumuksen siihen, että Uudistunet Oy lisää hänen nimensä, sähköpostinsa sekä yrityksen nimen asiakasrekisteriin.

Ulkopuolisen evästeet/Google Analytics:

Google Analytics on kytketty verkkosivuihin ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden perusteella kerätään tietoja verkkosivuston käyttäjien käyttötottumuksista, esimerkiksi siitä, millä sivuilla käyttäjä vierailee ja kauanko hän on sivustolla. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä sekä parantaa käyttäjäkokemusta. Lue lisätietoja Google Analyticsin evästeistä tästä: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Uudistunet Oy:n asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle eikä tietoja muutenkaan luovuteta ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Uudistunet Oy:llä on digitaalinen asiakasrekisteri, jonka käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Asiakastietojen käsittelijöillä on aina vaitiolovelvollisuus.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).