Klappia on, mutta kuka siihen ehtii puuttua ja hoitaa asian kuntoon? Yrityksesi pyörii suurilta osin ihan hyvin. Tiedät kuitenkin, että investoimalla koneisiin, laitteisiin tai varastointiin, saisit irti enemmän tehoja. Olet myös huomannut, että työntekijöiden työaikaa voisi suunnata toisin tai tehostaa.

Et ole kuitenkaan asiantuntija kone- ja laitepuolella, etkä tunne vetoa sähköisten järjestelmien selvittämiseen. Tiedät kyllä, että niistä olisi hyötyä, mutta minkä niistä sitten valitsi?

Ulkopuolisen on helpompi nähdä kehittämiskohteet. Tehtaassa ja eri prosesseissa pitää nähdä kokonaisuus ja osata poimia sieltä ne tärkeimmät. Sitten mietitään vaihtoehdot ja lasketaan. Numeroiden avulla on helppo päättää, riittääkö kantti investointiin ja mistä siihen otetaan rahat.

Minä olen aina ollut kiinnostunut koneista ja laitteiden toiminnasta sekä tietotekniikasta, kertoo Eero Grönroos. Siksi tuottavuuden parantaminen uusien kone- tai laitehankintojen tai sähköisten järjestelmien avulla on minusta tosi kiinnostavaa. Usein käy niin, että tavallaan näen asian ratkaisun nopesti. Alla on tyypillisiä käytännön esimerkkejä toimeksiannoista:

  • Tutustutaan tuotantoon ja hallintoon, keskustellaan ihmisten kanssa. Listataan pääkehittämiskohteet ja lasketaan investointien takaisinmaksuajat. Valitaan kehittämiskohteeksi se, mistä saadaan sijoitun pääoman tuotto nopeimmin takaisin.
  • Yksittäisen uuden koneen, laitteen tai muun tuotantoon liittyvän investoinnin kannattavuuden laskeminen.
  • Sopivan kone- tai laitetoimittajan löytäminen.
  • Vanhan koneen tai laitteen edelleen kehittäminen tehokkaammaksi, helppokäyttöisemmäksi tai nopeammaksi. Laitetoimittajan löytäminen tai uuden laitteen, osan tai koneen teettäminen.
  • Tuotannon ja hallinnon prosessien läpikäyminen ja turhien tai tehottomien töiden havaitseminen. Ratkaisuvaihtoehtojen löytäminen.
  • Tuotannon ja hallinnon prosessien määrittely ja työnkuvauksien tekeminen niihin. Työntekijöiden kouluttaminen ja valvonta, että asiat tehdään oikein.

Ketjuvaikutusten huomioiminen – esim. panostukset myyntiin aiheuttavat helposti ruuhkaa tuotannossa. Ketjuvaikutusten ennakointi ja kehittämiskohteet ennakoinnin perusteella.