ELY:n yritysten kehittämispalvelut

 

Uudistunet Oy on Ely:n auktorisoima asiantuntijakonsultti.  Yrityksillä on mahdollisuus hakea Ely:stä kehittämispalveluita, joissa on 75 % julkista tukea. Kehittämispalveluissa on kaksi vaihtoehtoa:

 

Analyysipalvelu on 1-2 päivän yritysanalyysi, jonka tuloksena saat yrityksellesi käytännönläheisen toimintasuunnitelman. Analyysipäivän subventoitu hinta on 260 € + alv/päivä.

 

Konsultointipalvelu on jaettu kuuteen eri kehittämisteemaan: kasvu, uudistamiseen, tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö ja innovaatioiden kaupallistaminen. Yrityksellä on mahdollista saada konsultointia yhteensä 2-15 päivää 3 vuoden aikana. Konsultointipäivän subventoitu hinta asiakkaalle on 325 € + alv/päivä.

 

Toimin Elyn asiantuntijakonsulttina seuraavissa teemoissa:

  • Analyysi
  • Konsultointi – Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistuminen

 

 

Palveluita haetaan Ely:n kautta. Lisätietoja palvelusta www.yritystenkehittamispalvelut.fi