Eero - tekniikan osaajasta kehittämiskohteiden näkijäksi

Kun yritys hakee kasvua, kaikkea ei voi tehdä yhtä aikaa menettämättä tehoa.

Pitää kyetä hahmottamaan yrityksen kokonaistilanne ja nähdä asiat eritavalla kuin yrityksessä nähdään. Kyse on myös omistajien rahoista. Kehittämiskohteet priorisoidaan sen mukaan, paljonko on rahaa ja aikaa. Ensimmäiseksi kohteeksi kannattaa valita se, mistä saadaan nopeimmin takaisin sijoitetun pääoman tuotto. Koska toimin myös sijoittajana, ajatteluani ohjaa aina pääoman ja tuoton kasvattaminen yrityksissä. Mitä kannattaisi tehdä, jos itse omistaisin tästä osan?

Yritykset sokeutuvat omille ongelmille.

Kasvua estää myös se, että yrittäjällä on mietittävänä paljon asioita, jotka eivät ole omaa alaa. Yrittäjän monimutkaisena pitämään asiaan voi löytyä yksinkertainen ratkaisu, joka ei vaadi edes isoa investointia. Yrityksen kasvua jarruttaa myös se, että yrittäjän pitäisi siirtyä yrittäjän roolista johtajaksi. Tämä tarkoittaa ensikädessä luopumista käytännön tekemisestä, delegointia ja oman johtamiskäytännön luomista.

Yksi olennainen asia tässä työssä on luottamuksen rakentaminen.

Pitää uskaltaa kyseenalaistaa ja kertoa asiat niiden oikeilla nimillä ja antaa asiakkaalle kypsymisaikaa päätöksen tekemiseen. Jos uskon johonkin asiaan, en jätä kiveä kääntämättä, että teen asian hyödyllisyyden selväksi. Päätöksiä on tehtävä, kun asioita halutaan eteenpäin.

Minulla on tavoitteena auttaa yrittäjiä rakentamaan yhtiötä, joissa haasteellinen tavoite, toimivat prosessit ja oikeat ihmiset oikeissa töissä kasvamassa yhtiön arvoa.

Eero Grönroos, Uudistunet Oy

Erityiosaaminen

 • tuotannon ja toiminnan tehostaminen sekä toiminnan parempi hallinta
 • yrityksen kehittämiskohteiden systemaattinen löytäminen ja priorisointi sekä uuden liiketoiminnan mahdollistaminen (tuottavuuden parantaminen)
 • yrityksen tietojärjestelmien kehittäminen arkirutiineja helpottamaan kustannustehokkailla sähköisillä apuvälineillä
 • erilaisten teknisten innovaatioaihioiden arviointi ja kehittäminen, toteuttaminen sekä testaus
 • hallitus-, johtoryhmätyöskentely ja niiden kehittäminen sekä johdon sparraus
 • erilailla ajattelu, oleellisen näkijä

Koulutus

 • DI, Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta 1999
 • Euro-Bunt, PKT-säätiön järjestämä koulutusohjelma 2001
 • Adviser Academy, Innovative Enterprise Development, Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus 2003
 • IDBMpro, International Design Business Management for professionals, Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus 2005
 • Hyväksytty hallituksen jäsen tutkinto (HHJ), Lahden kauppakamari 2008, hhj.fi
 • Tuotteistusvalmennus, Timo Rope, Lahden Tiede ja Yrityspuisto, Langaton Lahti projekti, 2009
 • Tuotteen lanseeraus markkinoille, Timo Rope, Lahden Tiede ja Yrityspuisto, Langaton Lahti projekti, 2009
 • Radikaalit Innovaatiot, Risto Linturi, Dipoli, 2009
 • Hyväksytty hallituksen jäsen puheenjohtajakurssi, HHJ PJ kurssi, 2014
Eero